Monday, 27/09/2021 - 13:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH&THCS Ba Lế

Kế hoạch Kiểm tra học kỳ I bậc THCS, năm học: 2019 – 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH

Kiểm tra học kỳ I bậc THCS, năm học: 2019 – 2020

 
  

 

 

 

        Căn cứ công văn số 840/GDĐT ngày 9 tháng 12 năm 2019 của Phòng GD và Đào tạo Ba Tơ Về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2019-2020.

          Trường TH&THCS Ba Lế xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2019 – 2020 như sau:

I. Yêu cầu chung:

- Kiểm tra học kỳ nhằm đánh giá chất lượng dạy và học của giáo viên (GV) và học sinh (HS), qua đó GV và HS kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy và học đáp ứng yêu cầu theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng lớp học theo quy định.

- Các môn Toán và Ngữ văn các khối 6, 7, 8, 9 sử dụng đề chung của toàn ngành. Trường tổ chức kiểm tra đề chung cho từng khối lớp ở các môn còn lại.

- Tổ chức kiểm tra học kỳ đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm kiểm tra, phản ánh đúng năng lực, phẩm chất và sự tiến bộ của HS.

- Việc biên soạn đề kiểm tra thực hiện theo Công văn số 8773/BGDĐT- GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT.

II. Nội dung và hình thức kiểm tra:

1 Nội dung

- Nội dung đề kiểm tra học kỳ ở tất cả các khối lớp không có phần riêng, chỉ có phần chung cho cả hai chương trình (chuẩn và nâng cao) và không có các nội dung trong phần đã được điều chỉnh, giảm tải.

- Kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của HS trong phạm vi môn học, bám sát và vận dụng linh hoạt chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và phù hợp với năng lực của HS.

- Đảm bảo tính khoa học, chính xác chặt chẽ, thể hiện mức độ yêu cầu kiến thức và kỹ năng được xác định trong chương trình và sách giáo khoa của mỗi môn học; lời văn, câu chữ rõ ràng, tránh sai sót.

- Đề kiểm tra phải phân loại được trình độ, năng lực của HS, phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh.

- Đề kiểm tra gồm các câu hỏi, bài tập ở 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao; tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo các mức độ trên phải phù hợp với đối tượng học sinh. Tuyệt đối không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

2 Hình thức ra đề

- Ra đề theo hình thức tự luận hoặc kết hợp giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan (TNKQ) phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm khối lớp.

- Đối với các môn khoa học xã hội, đề kiểm tra theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và những kiến thức đã học, hạn chế học sinh ghi nhớ máy móc.

- Đối với các môn Thể dục, Quốc phòng - an ninh, Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Tin học thực hiện theo đặc trưng và hướng dẫn thực hiện chương trình của từng bộ môn.

Lưu ý: Không được áp dụng hoàn toàn hình thức TNKQ đối với các bài kiểm tra học kỳ.

3. Thời gian:

Bắt đầu từ ngày 23/12/2019 đến 31/12/2019

             (Theo lịch đính kèm)

4. Làm đề đề xuất:

          - Phải có đầy đủ ma trận, đề, đáp án theo Công văn số 8773/BGDĐT- GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT.

- Điểm mỗi đề 10 điểm;

- Hình thức ra đề đề xuất: Tự luận;

- Đề đề xuất phải phải rải đều kiến thức trong học kỳ I năm học 2019-2020.

- Thời gian quy định kiểm tra mỗi môn theo lịch kiểm tra.

- Phân công ra đề đề xuất hai môn Toán 9 và Ngữ văn 9:

+ Toán 9: Trương Văn Trình

+ Ngữ văn 9: Phạm Văn Thời

- Gửi đề đề xuất về chuyên môn qua email chuyenmonthcsbale@gmail.com trước ngày 15/12/2019

III. Công tác chuẩn bị và báo cáo thống kê

09/12

Bắt đầu làm đề kiểm tra HKI (Dạy môn nào làm đề môn đó)

Giáo viên bộ môn

10/12

Ra quyết định thành lập HĐKT

Hiệu trưởng

11/12

Giáo viên nộp đề cho 2 tổ trưởng qua email, tổ trưởng kiểm tra sơ bộ

GVBM, TT

13/12

Tổ trưởng gửi đề sơ duyệt qua cho phụ trách chuyên môn

Tổ trưởng

16/12

Duyệt đề

HĐ duyệt đề

18/12

Nộp bản mềm đề kiểm tra về chuyên môn

Giáo viên bộ môn

18/12

In sao đề

Dương

In giấy làm bài kiểm tra

Dương

20/12

Hoàn thành nhập điểm thành phần vào Smas

Giáo viên bộ môn

20/12

Họp Hội đồng kiểm tra (13h30’)

Theo Lịch

23/12

Hai tổ trưởng kiểm tra sổ điểm của giáo viên (số cột theo TT 58)

Trình, Phương

23 đến 31/12

Kiểm tra theo lịch.

Giáo viên bộ môn

24/12 đến 31/12

Kiểm tra bù và chấm điểm

Theo Lịch

2/01/2020

Hoàn thành chấm điểm, báo cáo các mẫu thống kê điểm

Giáo viên vào điểm kiểm tra trên Smas;

Xuất sổ điểm điện tử, đối chiếu dữ liệu, ký chú.

Giáo viên bộ môn

3/01

Kiểm tra lại sổ điểm lớp, vào học bạ, kiểm tra lại học bạ 6,7,8,9

Giáo viên bộ môn

6/01

Nộp báo cáo, thống kê kết quả về Phòng

Dương

 

4. Cách tổ chức kiểm tra học kỳ I:

a. Về kiểm tra:

- Lập danh sách học sinh và sắp xếp phòng để kiểm tra:

+ Lập danh sách học sinh theo thứ tự A, B, C... của tên học sinh, theo từng khối lớp.

+ Mỗi phòng không quá 24 học sinh, phòng cuối cùng không được quá 34 học sinh.

+ Số báo danh từ số 1 (lớp 6) đến số cuối cùng (lớp 9). Số báo danh cuối cùng của một trường trùng với số lượng học sinh của toàn trường.

+ Giám thị: Giáo viên của trường, số lượng 02 giám thị/ 01 phòng.

b. Về chấm bài kiểm tra:

- Sau mỗi buổi kiểm tra chuyên môn sẽ gửi hướng dẫn chấm của môn đó về cho người chấm theo sự phân công của hội đồng chấm kiểm tra.

- Giáo viên bộ môn chấm bài kiểm tra tập trung tại trường. Kết quả kiểm tra phải được thống kê, phân tích, thông báo công khai.

c. Giấy kiểm tra

- Đề kiểm tra phát sẵn đến từng học sinh (theo mẫu giấy kiểm tra Phòng Giáo dục và Đào tạo đã quy định) cho học sinh làm bài.

- Đề Tiếng Anh:

  + Phần Nghe hiểu, Kiến thức ngôn ngữ, Đọc hiểu và Viết: học sinh làm bài trực tiếp trên đề kiểm tra.

  + Phần nói: Mẫu phiếu chấm thống nhất chung của Phòng Giáo dục và Đào tạo (theo mẫu).

d. Lãnh đạo nhà trường:

- Ra Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra học kì I;

- Ra các quyết định liên quan đến công tác kiểm tra học kỳ I;

- Hội đồng kiểm tra tổ chức phân công giáo viên coi kiểm tra học kỳ phải chéo môn (xã hội - tự nhiên), chéo lớp (Ví dụ: dạy khối 6, 7 thì phân kiểm tra khối 8, 9);

- Xây dựng bảng điểm chấm của giáo viên và tờ ký nhận  bài kiểm tra để tránh tình trạng mất bài kiểm tra trong quá trình giao nhận.

Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ I bậc THCS, năm học 2019-2020 của trường TH&THCS Ba Lế. Lãnh đạo nhà trường đề nghị tất cả các bộ phận thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch đã đề ra ./.

 

Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG

               - Phòng GD&ĐT (Báo cáo);                                                                      

              - P. Hiệu trưởng;

             - Tổ trưởng CM;   (để thực hiện);

             - Lưu: VT.       

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 41
Hôm qua : 31
Tháng 09 : 1.085
Năm 2021 : 7.124