Sunday, 24/10/2021 - 20:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH&THCS Ba Lế
  • Ngày 12 tháng 10 năm 2021 UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản số 5335/UBND-KGVX về việc đưa vào sử dụng tài liệu giáo dục địa phương 6.
  • Thầy cô click vào để tải file
  • Các văn bản hướng dẫn công tác điều tra phổ cập năm 2021 trên đại bàn xã Ba Lế. Thầy cô tải về nghiên cứu để phục vụ công tác điều tra.1. Công văn hướng dẫn công tác phổ cập giáo dục năm 2021 (PGD)2. Quyết định kiện toàn tổ điều tra 20213. Kế hoạch ...
  • Tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình mới do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành
  • Việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục của giáo viên  (mục 1,2,3) được áp dụng từ năm học 2021-2022. Kiểm tra đánh giá (mục 4) áp dụng từ học kỳ II năm học 2020-2021
  • Thầy cô tải về, giải nén để sử dụng
Tài nguyên