Tuesday, 24/05/2022 - 07:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH&THCS Ba Lế

Lịch công tác

Từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú