Monday, 26/09/2022 - 17:08|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH&THCS Ba Lế

Lịch công tác

Từ ngày 26/09/2022 đến ngày 02/10/2022

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
26/09/2022
Cả ngày Lịch công tác tuần 6 từ ngày 26/9/2022 đến 30/9/2022 (bổ sung)
Tải xuống
Lịch công tác tuần 6 từ ngày 26/9/2022 đến 30/9/2022
Tải xuống