Thursday, 01/12/2022 - 12:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH&THCS Ba Lế

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (ban hành kèm thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của bộ Giáo dục và đào tạo)

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm:

1. Chương trình tổng thể.

2. Các chương trình môn học và hoạt động giáo dục của cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

Chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện theo lộ trình như sau:

1. Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

2. Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.

3. Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

4. Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

5. Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019 và thay thế Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

1. Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được áp dụng cho đến khi các quy định tại Điều 2 của Thông tư này được thực hiện.

2. Đối với các lớp của cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông chưa thực hiện được môn Ngoại ngữ theo lộ trình quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 2 của Thông tư này, tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông đến hết lớp 12.

3. Đối với môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

Tải tại đây:

1. CT_Tổng thể

2. CT_Ngữ Văn

3. CT_ Toán

4. CT_ GDCD

5. CT_Tự nhiên và xã hội

6. CT_ Lịch sử và địa lí Tiểu học

7. CT_Lịch sử và địa lí THCS

8. CT_Lịch sử

9. CT_Địa lí

10. CT_Khoa học

11. CT_Khoa học tự nhiên

12. CT_Vật lí

13. CT_Hóa học

14. CT_Sinh Học

15. CT_Công Nghệ

16. CT_Tin học

17. CT_Âm nhạc

18. CT_Mĩ thuật

19. CT_GD thể chất

20. CT_Hoạt động trải nghiệm

21. CT_Tiếng Anh 1,2

22. CT_Tiếng Anh 3-12

23. CT_Tiếng Đức

24. CT_Tiếng Hàn

25. CT_Tiếng Nga

26. CT_Tiếng Nhật

27. CT_Tiếng Pháp

28. CT_Tiếng Trung

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 47
Hôm qua : 93
Tháng 12 : 47
Năm 2022 : 21.451